Jumada II Hijri calendar Letters

Islamic calendar of year 1442

Jumada II Hijri calendar of year 1442 Letters

Jumada II comes with January + February
Hijri dateGregorianDay
1/Jumada II/1442January 14, 2021Thursday
2/Jumada II/1442January 15, 2021Friday
3/Jumada II/1442January 16, 2021Saturday
4/Jumada II/1442January 17, 2021Sunday
5/Jumada II/1442January 18, 2021Monday
6/Jumada II/1442January 19, 2021Tuesday
7/Jumada II/1442January 20, 2021Wednesday
8/Jumada II/1442January 21, 2021Thursday
9/Jumada II/1442January 22, 2021Friday
10/Jumada II/1442January 23, 2021Saturday
11/Jumada II/1442January 24, 2021Sunday
12/Jumada II/1442January 25, 2021Monday
13/Jumada II/1442January 26, 2021Tuesday
14/Jumada II/1442January 27, 2021Wednesday
15/Jumada II/1442January 28, 2021Thursday
16/Jumada II/1442January 29, 2021Friday
17/Jumada II/1442January 30, 2021Saturday
18/Jumada II/1442January 31, 2021Sunday
19/Jumada II/1442February 01, 2021Monday
20/Jumada II/1442February 02, 2021Tuesday
21/Jumada II/1442February 03, 2021Wednesday
22/Jumada II/1442February 04, 2021Thursday
23/Jumada II/1442February 05, 2021Friday
24/Jumada II/1442February 06, 2021Saturday
25/Jumada II/1442February 07, 2021Sunday
26/Jumada II/1442February 08, 2021Monday
27/Jumada II/1442February 09, 2021Tuesday
28/Jumada II/1442February 10, 2021Wednesday
29/Jumada II/1442February 11, 2021Thursday
30/Jumada II/1442February 12, 2021Friday